ประชุมประจำเดือนมิุยายน ๒๕๖๑

0

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

                ประชุมประจำเดือนมิุยายน ๒๕๖๑ ของคณะกรรมการบริหารห้องเรียน คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี  โดยมี พระราชวิสุทธิเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี ผู้อำนวยการโครงการห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม เป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้ เพื่อวางแผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอนของห้องเรียนให้มีแบบแผนในการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน

Share.

Leave A Reply