โครงการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน คณะวิปัสสนาภาวนา

0
                                               โครงการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน คณะวิปัสสนาภาวนา คณะวิปัสสนาภาวนา
                             ณ วัดหนองไม้แก่น ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ ๑๒-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
                  จัดทำโครงการเพื่อฝึกจิตของนิสิตให้เกิดปัญญารู้แจ้ง ตามความเป็นจริง (ไม่ใช่เห็นไปตามที่เราวาดภาพด้วยความชอบ ความชัง ความอยากได้ หรือ ความขัดใจของเรา) รู้แจ้งชัดเข้าใจจริง จนถอนความหลงผิด รู้ผิดและยึดติดในสิ่งทั้งหลายได้ ถึงขั้นเปลี่ยนท่าทีต่อโลกและชีวิตใหม่ทั้งท่าทีแห่งการมอง การรับรู้ การวางจิตใจและความรู้สึกทั้งหลาย นั้นเอง!!!
Share.

Leave A Reply