ร่วมงาน วันบุรพาจารย์และวันจัดการเรียนรู้ ประจำปี ๒๕๖๑

0

วันพุธ ที่ ๑๘ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

           คณาจารย์ประจำห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะพุทธศาสตร์ จังหวัดกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เข้าร่วมงาน วันบุรพาจารย์และวันจัดการเรียนรู้ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Share.

Leave A Reply