งานบำเพ็ญกุศล อายุวัฒนามงคล ๖๓ ปี พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙,ศ.ดร.)

0

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑

พระครูศรีธรรมวราภรณ์ ได้ร่วมงานงานบำเพ็ญกุศล อายุวัฒนามงคล ๖๓ ปี พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙,ศ.ดร.) และได้ร่วมบริจาค สนับสนุนกองทุนพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เพื่อถวายทุนการศึกษาแก่นิสิตชาวต่างประเทศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารหอฉัน ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

Share.

Leave A Reply