โครงการติดตามผลปฏิบัติงานพระสอนศิลธรรมในโรงเรียน ๒๕๖๑

0

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑
ได้จัดโครงการติดตามผลปฏิบัติงานพระสอนศิลธรรมในโรงเรียน ๒๕๖๑ ขึ้น เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของพระสอนศิลธรรมและร่วมหาแนวทางในการแก้ไขการจัดการเรียนสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมี พระราชวิสุทธิเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี ผู้อำนวยการโครงการห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ได้ให้โอวาสและกล่าวพิธีเปิดโครงการติดตามผลปฏิบัติงานพระสอนศิลธรรมในโรงเรียน ๒๕๖๑

Share.

Leave A Reply