ประชุมประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

0

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

โครงการขยายห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะพุทธศาสตร์ จังหวัดกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีการประชุมประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

Share.

Leave A Reply