การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑

0

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

โครงการขยายห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะพุทธศาสตร์ จังหวัดกาญจนบุรี ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนา การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ พุทธปัญญากับทศวรรษแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อพัฒนาผลงานวิชาการของตนเองและของห้องเรียนฯ และยินดีกับท่าน พระมหาญาณภัทร อติพโล อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ที่ได้รับโล่ห์รางวัล บทความวิชาการดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑

งานวิชาการ คือ ผลงานด้านการบริหารความรู้

Share.

Leave A Reply