ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการขยายห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

0

วันพุธ ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

โครงการขยายห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะพุทธศาสตร์ จังหวัดกาญจนบุรี ได้ประชุมคณะกรรมการการบริหารโครงการขยายห้องเรียนฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการห้องเรียนตามศักยภาพ และมีการบริหารจัดการที่มีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของมหาวิทยาลัย และเพื่อมอบนโยบายและวางแผนพัฒนาโครงการขยายห้องเรียนฯ ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

Share.

Leave A Reply