ประชุมกีฬาสมานฉันท์วิทยาลัยสงฆ์ภาคตะวันตก ๖๒

0

                     การประชุม โครงการ “เกมส์กีฬา สัมพันธ์สมานฉันท์วิทยาลัยสงฆ์ภาคตะวันตก ๖๒”

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

          ในการประชุม โครงการ “เกมส์กีฬา สัมพันธ์สมานฉันท์วิทยาลัยสงฆ์ภาคตะวันตก ๖๒” ณ วิทยาลัยสงฆ์เพรชบุรี ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒  โดยมี พระวิทสุทธิวรกิจ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี ได้เป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้ 🔴ทางโครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ได้ให้อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คือ พระครูศรีธรรมวราภรณ์ นางสาววราภรณ์ ภาคภูมิ และนางสาวสาริณี ไทรสังขสิริพงค์ เข้าร่วมร่วมรับฟังแนวทางและนโยบายโครงการ ในเรื่อง กำหนดการ กำหนดชนิดกีฬาในการแข่งขัน เงินสนับสนุนจากหน่วยงานและงบประมาณ โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี รับเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมกีฬาสี

Share.

Leave A Reply