สอบปลายภาค ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเรียนที่ ๑

0

🎉สัปดาห์แห่งการสอบ เริ่มต้นขึ้นอีกแล้ว 👏 โครงการขยายห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี

ได้ทำการสอบประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเรียนที่ ๑ ได้เริ่มสอบตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ จนถึง ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

Share.

Leave A Reply