อายุวัฒนมงคลครบ ๖๔ ปี (พระเทพปริยัติโสภณ)

0

•วันจันทร์ ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ .••
••••••••••••••••••••🔸🔸••••••••••••••••••••••••••
••คณาจารย์ นิสิต และเจ้าหน้าที่ มจร. โครงการขยายห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ได้ถวายมุทิตาสักการะ แด่ #พระเทพปริยัติโสภณ (ปัญญา วิสุทฺธิปญฺโญ ป.ธ.๙) เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง (วัดใต้) เนื่องในพิธีบำเพ็ญบุญงานวันอายุวัฒนมงคลครบ ๖๔ ปี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒••

••ณ ศาลาการเปรียญวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง••
••••••••••••••••••••••••🔸🔸••••••••••••••••••••••
👉เครดิตภาพ สามเณรวิสุทธิรัตน์ สังขเจริญชัย👈

 

คณาจารย์ นิสิต และเจ้าหน้าที่ มจร.โครงการขยายห้องเรียน วัดไชยชุมพลชนะสงคราม 

พระครูศรีธรรมวราภรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหาร/อาจารย์ผู้สอน ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก

 

Share.

Leave A Reply