ประชุมเตรียมความพร้อมการขอจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์

0

วันอังคารที่ ๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.

🔴ประชุมเตรียมความพร้อมการขอจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ของโครงการขยายห้องเรียน วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี

โดยมี 🔸พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. ประธานจัดหาทุนสร้างวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมกับ 🔸พระครูปิยธรรมบัณฑิต, ดร.ผู้อำนวยการกองการวิทยาเขต 🔸ผศ.ดร.อิทธิพล แก้วพิลา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งมา #ตรวจติดตามผลการยกห้องเรียน มจร.วัดไชยชุมพลชนะสงครามขึ้นเป็นวิทยาลัยสงฆ์ ณ ห้องประชุม มจร. วัดไชยชุมพลชนะสงคราม ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี 🔹พระเดชพระคุณพระเทพปริยัติโสภณ ผู้อำนวยการ มจร.ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พร้อมด้วยคณะอาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าชี้แจงการตรวจรับโดยพร้อมเพียงกัน

📸เจ้าหน้าที่โครงการขยายห้องเรียนฯ

Share.

Leave A Reply