บทความวิชาการ อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิปัสสนาภาวนา ๒๕๖๒

0

 

วิปัสสนากรรมฐานเพิ่มพลังจิตสู้ภัยโควิด19 บทเรียนจากองค์ดาไลลามะ 

หลักพระพุทธศาสนากับการบริหารงานบุคคล 

 

วัฏฏสงสารกับไวรัสโควิด 19 ให้บทเรียนอะไรแก่ชีวิตมนุษย์

 

 บทบาทของพระสงฆ์กับการสอนวิชาพระพุทธศาประจำในโรงเรียน

 

การพัฒนาศักยภาพพุทธบริษัทตามหลักปรมัตถธรรม 

Share.

Leave A Reply