ประชุมโครงการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ ร่วมกับสถาบันสถาบันวิปัสสนาธุระ

0

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ท่านพระอาจารย์พระครูศิริกาญจนภิรักษ์,ดร.หัวหน้าฝ่ายวิชาการ พระอาจารย์ประจำหลักสูตร และพระอาจารย์วิปัสสนาทุกท่าน เข้าร่วมประชุมในโครงการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ ร่วมกับสถาบันสถาบันวิปัสสนาธุระ ณ ห้องประชุมโครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จ.กาญจนบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๑

 

Share.

Leave A Reply