ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี

0

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

พระครูศรีธรรมวราภรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ร่วมด้วย ว่าที่ พ.ต. ธำรง เกียรติกังวาฬไกล อาสาสมัครเผยแพร่งานพระพุทธศาสนา ได้เข้าประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี ทางห้องเรียนวัดไชยชุมพลชุมพลชนะสงคราม ขอขอบคุณ ท่านอนุ ทองดี ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี

 

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

พระครูศรีธรรมวราภรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ร่วมด้วย ว่าที่ พ.ต. ธำรง เกียรติกังวาฬไกล อาสาสมัครเผยแพร่งานพระพุทธศาสนา ได้เข้าประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี ทางห้องเรียนวัดไชยชุมพลชุมพลชนะสงคราม ขอขอบคุณ ท่านอนุ ทองดี ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี

Share.

Leave A Reply