โครงการแนะแนวการศึกษาต่อเพื่อสร้างเส้นทางสำหรับนักเรียนที่อยากศึกษาเล่าเรียนในระดับปริญญาตรี ๒๕๖๑

0

 

           โครงการแนะแนวการศึกษาต่อเพื่อสร้างเส้นทางสำหรับนักเรียนที่อยากศึกษาเล่าเรียน ในระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ ของโครงการห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

โดยคณาจารย์ นิสิต เจ้าหน้าที่ ของทางมหาวิทยาลัยได้นำเดินการออกแนะแนวตามสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดกาญจนบุรี ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดกาญจนบุรี

Share.

Leave A Reply