การพัฒนาบุคลากรโครงการอบรมระบบสมัครเรียน VS รายงานตัวนิสิตออนไลน์

0

โครงการอบรมระบบสมัครเรียนและรายงานตัวนิสิตผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒-๓ เมษายน ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

Share.

About Author

Leave A Reply