การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของโรงเรียนผู้สูงอายุที่วัดหนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

0

วันอังคาร ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พระครูกิตติชัยกาญจน์ พระครูศรีธรรมวราภรณ์ และพระมหาสุวัฒน์ สุวฑฺฒโน ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของโรงเรียนผู้สูงอายุที่วัดหนองไม้แก่น  ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อนำความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจที่ดี เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เพิ่มคุณค่าของตนเอง และสามารถพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสอดคล้องกับคำคมที่ว่า “ผู้สูงวัยอย่างมีศักดิ์ศรี สร้างความดีเพิ่มคุณค่า ร่วมพัฒนาสังคม”

Share.

Leave A Reply